Clients/Referans Müşteriler

1947den günümüze A Kalıp yan sanayi projeleri için pek çok kalıp ve parça üretimi yapmakla beraber aşağıda adı geçen ve geçmeyen onlarca ana sanayi için kalıp ve parça üretim yapmıştır.

Halen parça üretiminden ziyade endüstriyel tasarım ve yalın üretime uygun ürün hattı tasarımı ve imali ile ilgilidir.